Děti, mládež, základní školy

Kurz je určen pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let

Cíle a metody tréninku:

Hlavním cílem je nácvik a zdokonalování základních tenisových dovedností, pod vedením zkušených tenisových trenérů s přihlédnutím k věku a úrovni trénovanosti.

V tenisovém tréninku jsou využívány nejnovější tréninkové metody pro správné osvojení základních tenisových úderů (forhend, bekhend, volej, smeč, podání). U mladších ročníků probíhá trénink na zkráceném dvorci. Dále je uplatňován trénink speciální tenisové obratnosti, koordinace, jsou zařazovány cviky na efektivní práci nohou a zlepšení všeobecné kondice.

Hráči jsou zařazováni do skupin srovnatelné věkové a výkonnostní kategorie.

Výuka probíhá 2 × týdně 60 minut ve skupině 2 – 4 hráčů.

Nabízíme take sestavení individuálního tréninkového plánu.

Home | Nabídka kurzů | Metody a cíle | Kontakt | Fotogalerie | Aktuality | Trenérský profil | Historie tenisu | Filosofie školy | Napiště nám
Tenisová škola Lokomotiva Beroun • Radek Pozděna, tel.: +420 603 725 074 • Optimalizace - pagerank.cz